Z싅ɗj

yԑ͑DZEẐ͓̖ŋLځz

a R R L
1949 S24 HG 䍂Z ]Z Ďq ʓZ@R
q~HƁ@֐Z
鍂Z
1950 S25 HG 䍂Z ]Z 搼@Z
qgZ@Ďq
q~H mi
1951 S26 HG ֏Ɓ@RH
FZ@Z
lcZ Ďq R OÓc
1952 S27 HG ֏ o_YƁ@ЍZ
lcZ@]
Ďq ÎR ωZ
1953 S28 HG 䍂Z ]Z Ďq } `Z@ωZ
OÓc@
1954 S29 HG ⍑Z ]ÍH Ďq R@ÎRZ
q~Ɓ@}
ωZ